รางวัลแห่งเกียรติยศ TDSA AWARD 2023

วันที่โพส : 08 สิงหาคม 2566


ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจทั้ง 3 รหัส นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของนักธุรกิจ บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด บนเวทีระดับประเทศที่ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจแก่นักธุรกิจขายตรงดีเด่น TDSA AWARD 2023 ซึ่งความสำเร็จนี้ย่อมเกิดจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีกลยุทธ์การทำงานอย่างมีระบบ มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มศักยภาพในการสร้างเครือข่ายให้เติบโต จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อทุกท่าน นักธุรกิจที่ได้รับ TDSA AWARD 2023 ได้แก่ คุณนัยรัตน์ พงศ์อมรศุภโชติ ตำแหน่ง DIRECTOR ACHIEVEMENT CLUB คุณสมจิต พฤกษะริตานนท์ ตำแหน่ง DIRECTOR ACHIEVEMENT CLUB คุณวัชรี วัฒนวิจารย์ ตำแหน่ง DIRECTOR ACHIEVEMENT CLUB ดังเช่นทุกปีที่ บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด นำโดย ดร.สุภัตรา แปงการิยา ประธานบริหาร รับโล่เกียรติคุณ รางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก ระดับโกลด์ อวอร์ด (WFDSA Global Code of Ethic: Gold Award) เป็นรางวัลในการเป็นแบบอย่างและเสริมสร้างมาตรฐานการทำธุรกิจเครือข่ายสากลที่รับรองโดยสมาพันธ์การขายตรงโลก โดยได้รับเกียรติจากท่าน พ.ต.อ ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีในการมอบโล่เกียรติคุณ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในสังคม

ข่าวสารและโปรโมชั่น
© COPYRIGHTS 2016. ALL RIGHTS RESERVED PolyHerb Network Co., ltd. WEBDESIGN BY orange

top