เกี่ยวกับ polyherb
ทำไมต้อง POLYHERB
คัดสรรวัตถุดิบ

ทีมนักวิจัยได้คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพราะเราใส่ใจเพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด ก่อนถึงมือผู้บริโภค

มาตรฐานการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของ POLYHERB มีการควบคุมกระบวนการผลิตและ การตรวจสอบคุณภาพภายใต้มาตรฐาน GMP ,ISO9001,ISO14001, ISO17025 และมาตรฐานสากลระดับโลกอื่นๆอีกมากมายเพื่อเพิ่ม ความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย 100%

รองรับด้วยทีมงานคุณภาพ

มีทีมนักวิจัย ทีมเภสัชกร และผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาเรื่อง ผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่มีประโยชน์แก่ผู้บริโภค

จุดเริ่มต้น
จุดเริ่มต้น

บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด ก่อตั้งโดย ประธานกรรมการบริหาร คุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ และยังดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท มิลลิเมด จำกัด ผู้เป็นต้นแบบนักธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ยา ยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว เพราะได้นำแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม คือ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ผนวกกับการบริหารจัดการแบบยุคใหม่ ที่กระชับ ฉับไว มีระบบที่ดี มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้ฟันฝ่าอุปสรรค สามารถนำพากลุ่มบริษัท มิลลิเมด จำกัด และบริษัทในเครือ ก้าวสู่บริษัทชั้นนำ ด้านเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมของประเทศอย่างรวดเร็ว

อาณาจักรคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
อาณาจักรคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

เป้าหมายสูงสุดของคุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ที่ตั้งใจไว้ในตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจเวชภัณฑ์ยามานานหลายปี คือ "คุณภาพชีวิต" ดังนั้นแนวทางในการขยายธุรกิจคือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนไทยทุกคน

"คุ้มแสนสุข" อาณาจักรสมุนไพรเกษตรอินทรีย์กว่า2,500ไร่ เป็นดั่งต้นธารแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลก ซึ่งในโครงการจะประกอบไปด้วย คุ้มแสนสุข รีสอร์ทสุขภาพ โครงการพัฒนาสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ดอยน้ำทรัพย์แปลงเกษตรอินทรีย์ พืชผักผลไม้ สวนป่าสักและป่าสมุนไพรเชิงอนุรักษ์ โรงงานสกัดสมุนไพร โรงงานผลิตยาสมุนไพร ยาแผนปัจจุบัน อาหารเสริม และเครื่องสำอาง ฯลฯ เพื่อจำหน่ายทั้งใน ประเทศและต่างประเทศเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนแบบครบวงจร

ส่งต่อความสุขสู่สังคม
ส่งต่อความสุขสู่สังคม

POLYHERB มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทย เป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจคือการ “ตอบแทนสังคม” โดยเริ่มจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เพราะเชื่อว่า “ความสุขที่ยั่งยืน” นั้น คือการที่บริษัทคืนกำไรและสิ่งดีๆให้กับสังคม เพื่อจะได้เติบโตไปพร้อมกัน

แผนธุรกิจ
© COPYRIGHTS 2016. ALL RIGHTS RESERVED PolyHerb Network Co., ltd. WEBDESIGN BY orange

top