เกี่ยวกับ polyherb
ทำไมต้อง POLYHERB
บริษัทมีความมั่นคงสูง

บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค เป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัท มิลลิเมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน แผนโบราณ และโรงงานสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยระดับสากล

แหล่งวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพจากคุ้มแสนสุข

มีแหล่งผลิตที่ครบวงจร ตั้งแต่การค้นคว้า ทำวิจัย สรรหาวัตถุดิบ สมุนไพรออแกนิคที่ปลอดภัย ที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก มีแหล่งผลิตวัตถุดิบเป็นของตนเองที่คุ้มแสนสุข จังหวัดเชียงราย พื้นดินปลอดจากสารเคมีมากว่า 30 ปี เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีที่สุด สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุดพร้อมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะที่โพลีเฮอร์บเท่านั้น

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ล้ำสมัย

บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด ไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมเจล กลุ่มนวัตกรรมมิลลิแคป และกลุ่มนวัตกรรมสารสกัดจากสมุนไพร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย ในราคาจับต้องได้ ผลิตภัณฑ์ของโพลีเฮอร์บ ภายใต้การผลิตของ บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้รับมาตรฐานการผลิตระดับสากล เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีการควบคุมกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน GMP, ISO9001, ISO14001, ISO17025 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

รองรับด้วยทีมงานคุณภาพ

เพื่อตอบโจทย์ในการ “ป้องกัน ซ่อม เสริม สร้าง” ด้วยทีมนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เพื่อคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเภสัชกรและผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดก่อนถึงผู้บริโภค พร้อมทั้งทีมงานคุณภาพเพื่อสนับสนุนการทำงานของนักธุรกิจ

ด้วยปณิธานแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจ
ด้วยปณิธานแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจ

บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด ก่อตั้งโดย คุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท มิลลิเมด จำกัด ผู้เป็นต้นแบบนักธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ยาที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ได้นำแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม คือ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ผนวกกับการบริหารจัดการแบบยุคใหม่ที่ กระชับ ฉับไว มีระบบที่ดี มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ ทำให้ฟันฝ่าอุปสรรค สามารถนำพากลุ่ม บริษัท มิลลิเมด จำกัด และบริษัทในเครือ ก้าวสู่บริษัทชั้นนำด้านเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศอย่างรวดเร็ว

การส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
การส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

เป้าหมายสูงสุดของคุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ที่ตั้งใจไว้ในตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจเวชภัณฑ์ยามานานหลายปี คือ "คุณภาพชีวิต" ดังนั้นแนวทางในการขยายธุรกิจคือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนไทยทุกคน

“คุ้มแสนสุข” บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด ก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นที่มาของการสร้างเมืองแห่งความสุขของคนยุคใหม่ ณ คุ้มแสนสุข อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยเงินทุนกว่า 3,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 2,500 ไร่ ที่เต็มไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณ ภูเขา และแอ่งน้ำ ประกอบไปด้วย 9 โครงการแห่งอนาคต ทั้งพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรออร์แกนิคขนาดใหญ่, โรงงานผลิตยาทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ พร้อมทั้งโรงงานสกัดสมุนไพรที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อกับ AEC ด้วยถนนสาย R3A ซึ่งจะเชื่อมโยงความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญพร้อมพัฒนาขับเคลื่อนอนาคตและความมั่นคงไปพร้อมกัน

ส่งต่อความสุขสู่สังคม
ส่งต่อความสุขสู่สังคม

โพลีเฮอร์บ มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างสุขภาพที่ดี เราจึงพร้อมส่งต่อ คุณภาพชีวิตที่ดี”ให้แก่ทุกคน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่จ่ายง่ายและคุ้มค่าต่อดูแลสุขภาพ และการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพยังเป็นโอกาสสร้างสรรค์ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและมั่นคง ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ว่า “ส่งต่อความสุขสู่ทุกคน”

แผนธุรกิจ
© COPYRIGHTS 2016. ALL RIGHTS RESERVED PolyHerb Network Co., ltd. WEBDESIGN BY orange

top