รางวัลแห่งเกียรติยศ TDSA AWARD 2022

วันที่โพส : 27 ธันวาคม 2565


ตามที่สมาคมการขายตรงไทย ได้จัดงาน TDSA AWARD 2022 THE RISE OF SUCCESS เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นักธุรกิจขายตรงดีเด่น ผู้เป็นต้นแบบของการทำธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 โดยในงานนี้นักธุรกิจ บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด ได้ขึ้นรับรางวัลนักธุรกิจขายตรงดีเด่นจำนวน 3 รหัส ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นนักธุรกิจต้นแบบบนเส้นทางอาชีพธุรกิจเครือข่ายที่มีผลงานโดดเด่น จนสามารถก้าวขึ้นสู่บันไดแห่งความสำเร็จได้อย่างสง่างาม บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ คุณศรุต ประภากวินกุล คุณปุญชนา ประภากวินกุล VICE PRESIDENT MILLIONIARE CLUB นาวาเอกพิเศษ ชัชฤทธิ์ อังกุลดี คุณนิติมา กุญชร ณ อยุธยา VICE PRESIDENT MILLIONIARE CLUB คุณอิทธิมา ทองใหม่ SENIOR DIRECTOR MILLIONIARE CLUB ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักธุรกิจขายตรงดีเด่นของโพลีเฮอร์บ ไปด้วยกันนะคะ

ข่าวสารและโปรโมชั่น
© COPYRIGHTS 2016. ALL RIGHTS RESERVED PolyHerb Network Co., ltd. WEBDESIGN BY orange

top