รับรางวัล "ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม"

วันที่โพส : 29 เมษายน 2562


“เราจะมุ่งมั่นและตั้งใจ ไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใหม่ๆ ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย" การรับรางวัล “ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม” ในครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ว่าผู้บริหารของ บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด ได้ทำตามความมุ่งมั่นตั้งใจที่ให้ไว้ ว่าท่านทุ่มเทแรงกาย และแรงใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เป็นเลิศด้วยการผสานนวัตกรรม รวมไปถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพร้อมนำพาองค์กรไปสู่จุดสูงสุดของความสำเร็จอย่างเต็มภาคภูมิ ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณนักธุรกิจชาวโพลีเฮอร์บทุกท่าน ที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรของเราให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด หากทุกท่านกำลังมองหาองค์กรเครือข่ายที่มีความมั่นคง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ “ส่งต่อความสุข” ให้ทุกคน บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด คือคำตอบที่ดีที่สุด

ข่าวสารและโปรโมชั่น
© COPYRIGHTS 2016. ALL RIGHTS RESERVED PolyHerb Network Co., ltd. WEBDESIGN BY orange

top