รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562

วันที่โพส : 07 มีนาคม 2562


ดร.สุภัตรา แปงการิยา ประธานบริหาร บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด รับใบประกาศการเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562 "ผลิตภัณฑ์ เนตรนาคราช" จาก นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพททางเลือก ที่เมืองทองธานี เมื่อวันที่7 มีนาคม 2562

ข่าวสารและโปรโมชั่น
© COPYRIGHTS 2016. ALL RIGHTS RESERVED PolyHerb Network Co., ltd. WEBDESIGN BY orange

top